Close
Ir à UPM

Docentes

Yao Xiaojun
Professor Coordenador

Tel: (853) 8599 6487
Email: xjyao@mpu.edu.mo

Liu Huanxiang
Professora Coordenadora Convidada

Tel: (853) 8599 6874
Email: hxliu@mpu.edu.mo

Tong Hoi Yee, Henry
Professor Coordenador, Director

Tel: (853) 8599 3438
Email: henrytong@mpu.edu.mo

Guo Jingjing
Professora Coordenadora Convidada

Tel: (853) 8599 6895
Email: jguo@mpu.edu.mo

Wei Leyi
Professor Coordenador Convidado

Tel: (853) 8599 3360
Email: weileyi@mpu.edu.mo

Li Kefeng
Professor Adjunto Convidado

Tel: (853) 8599 6883
Email: kefengl@mpu.edu.mo

Siu Weng In, Shirley
Professora Adjunta

Tel: (853) 8599 3285
Email: shirleysiu@mpu.edu.mo

Duan Hongliang
Professor Adjunto

Tel: (853) 8599 6829
Email: hduan@mpu.edu.mo

Wang Duo
Assistente Convidado

Tel: (853) 8599 6884
Email: duo.wang@mpu.edu.mo

Li Shu
Assistente Convidada

Tel: (853) 8599 6821
Email: shuli@mpu.edu.mo

Ye Zhuyifan
Assistente

Tel: (853) 8599 6805
Email: zhuyifanye@mpu.edu.mo

Zhang Qianqian
Assistente

Tel: (853) 8599 6876
Email: zhangqq@mpu.edu.mo

 

Top Top